Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και τη διάθεση αποτελεσμάτων έρευνας στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του αμπελοοινικού κλάδου.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνουν τους τομείς της παροχής συμβουλών σε αμπελοοινικά θέματα, των εργαστηριακών αναλύσεων και της εφαρμοσμένης έρευνας. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας επεκτάθηκαν και στον τομέα της αντιπροσώπευσης και διάθεσης εξειδικευμένων υλικών και αναλωσίμων χρήσιμων στην παραγωγική διαδικασία ποιοτικών οινικών προϊόντων (οινολογικές ουσίες, δρύινα βαρέλια και εναλλακτικά προϊόντα δρυός) καθώς και συσκευασιών ασφαλούς μεταφοράς φιαλών οίνων και άλλων ποτών (Wineskin).

Αποτελείται από ένα πυρήνα επιστημόνων, με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και αξιόλογη, πολυετή, εμπειρία στην Ελληνική πραγματικότητα εξειδικευμένους στους διαφόρους τομείς της Αμπελουργίας και της Οινολογίας. Περισσότερα