Ο οίνος είναι ένα «ζωντανό» προϊόν που εξελίσσεται και διαφοροποιείται συνεχώς από τη στιγμή της γέννησής του. Η πολυπλοκότητα της σύστασής του και οι λεπτές ισορροπίες μεταξύ των συστατικών του καθορίζουν σημαντικά την εξέλιξή του και επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος που φθάνει στον καταναλωτή.

Η διενέργεια οινολογικών αναλύσεων είναι το πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τον οινολόγο να «δημιουργήσει» ένα προϊόν ασφαλές, μοναδικό, υψηλής ποιότητας.

Το εργαστήριο της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του αμπελοοινικού κλάδου ψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθώς έχει διαπιστεύσει τις βασικές κλασσικές οινολογικές αναλύσεις και τους αυτόματους αναλυτές που διαθέτει από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙEC 17025:2017 (Αρ. Πιστοποιητικού Ποιότητας Ε.ΣΥ.Δ. 981-4/02.06.15), ακολουθώντας ταυτόχρονα πρακτική GLPΟρθή Εργαστηριακή Πρακτική – για το σύνολο των εργαστηριακών δοκιμών που εκτελεί.

Κάνοντας χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού του, το εργαστήριο είναι σε θέση να εκτελεί μια σειρά από εξειδικευμένους ελέγχους σε θέματα που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων είτε αυτά αφορούν αρωματικά ή φαινολικά συστατικά είτε την παρουσία ανεπιθύμητων, βλαβερών ουσιών. 

1. Γενικό Προφίλ Οίνων                   2. Εξαγωγές εντός Ε.Ε.                             3. Εξαγωγές εκτός Ε.Ε

4. Αντιοξειδωτική Προστασία       5. Θειώδη                                                     6. Χρωματικές Αναλύσεις 1

7. Χρωματικές Αναλύσεις 2           8. Χρωματικοί Δείκτες                              9. Σταθερότητα Διαύγεια

10. Δοκιμές Κολλαρίσματος         11. Διάγνωση Ιζημάτων                            12. Δοκιμές Τρυγικής Σταθεροποίησης

13.Σορβικό Οξύ                                14. Προφίλ Ανθοκυανών                           15. Ωχρατοξίνη Α

16. Αρωματικό Προφίλ                  17. Πρόδρομες Αρωματικές Ενώσεις    18. Αναλύσεις Φελλών

19. Χαλκός                                        20. Ασβέστιο                                                21. Σίδηρος

22. Θερμιδική Αξία                         23. Δειγματοληψία                                      24. Διατροφική Ετικέτα