Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ αναλαμβάνει ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την εγκατάσταση ενός νέου οινοποιείου, τον αμπελώνα ως την εμφιάλωση ή την απόσταξη. Επιγραμματικά τα πακέτα – θεματικές ενότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

  • Τεχνική κάλυψη για την εγκατάσταση οινοποιείου (χωροταξική μελέτη, καθορισμός αναγκαίου μηχανολογικός εξοπλισμός & προδιαγραφές, διάγραμμα παραγωγής, καθορισμός προϊόντων).
  • Καθοδήγηση-προγραμματισμός ενεργειών για την υποδοχή του τρύγου, τη γλευκοποίηση των στεμφύλων, την έναρξη και ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης.
  • Προτάσεις χρήσης οινολογικών υλικών εξειδικευμένης δράσης για την ανάδειξη τυπικών χαρακτηριστικών (ζυμομύκητες, βακτήρια, βοηθητικά αλκοολικής ζύμωσης, υλικά κατεργασίας-σταθεροποίησης).
  • Ενόργανος και οργανοληπτικός έλεγχος της αλκοολικής ζύμωσης (παρακολούθηση της ποιότητας, αρμονίας και τυπικότητας του παραγόμενου οίνου – προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων).
  • Παρακολούθηση των διεργασιών ωρίμανσης, σταθεροποίησης και παλαίωσης του οίνου.
  • Υπηρεσίες δημιουργίας αναμίξεων (blends) & αξιολόγησης τελικών προϊόντων.

Η συνεργασία με τους πελάτες γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, επίβλεψη και επεμβάσεις επί των ακολουθούμενων πρακτικών, έγγραφες εκθέσεις, διατήρηση αρχείου πληροφοριών.