Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης, καλύπτοντας  τις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού κλάδου σε όλους τους τομείς των οινολογικών αναλύσεων.

Το 2004 εξοπλίστηκε με τον Αυτόματο Αναλυτή οίνου WINESCAN FTIR τον οποίο έχει βαθμονομήσει με τη διενέργεια αναλύσεων σε περισσότερα από 1500 δείγματα γλευκών, λευκών και ερυθρών οίνων του ελληνικού αμπελώνα. Ταυτόχρονα όμως επέκτεινε τις αναλυτικές του δυνατότητες με την εισαγωγή επιπλέον παραμέτρων ανάλυσης αποτελώντας το μοναδικό εργαστήριο στον Ελλαδικό χώρο που είναι σε θέσει να προσδιορίσει με εξαιρετική ακρίβεια 12 αναλυτικές παραμέτρους σε οίνους και 10 αναλυτικές παραμέτρους σε γλεύκη σταφυλών. Οι εννέα (9) βασικές αναλυτικές παράμετροι που προσδιορίζονται με τον Αυτόματο Αναλυτή έχουν διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ότι ο προσδιορισμός τους ακολουθεί τις επιταγές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

Το 2006 το εργαστήριο εξοπλίστηκε με τον Αυτόματο αναλυτή Θειωδών FIASTAR επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του εργαστηρίου, συνδυάζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και επαναληψιμότητα σε μία από τις κρισιμότερες αναλυτικές παραμέτρους. Ο προσδιορισμός αυτός επίσης διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. ότι ακολουθεί τις επιταγές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

Το 2018, στα πλαίσια των συνεχών επενδύσεων και της ανανέωσης του εξοπλισμού του, το εργαστήριο προμηθεύτηκε το νέο αυτόματο αναλυτή Winescan Flex SO2 ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει πλήθος αναλυτικών παραμέτρων μεταξύ των οποίων και διοξειδίου του θείου με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

 

Το εργαστήριο έχει διαπιστεύσει μια σειρά αναλυτικών παραμέτρων του οργάνου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των θειωδών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

Επιπρόσθετα, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα υψηλής τεχνολογίας για τη διενέργεια εξειδικευμένων οινολογικών αναλύσεων, την εκπόνηση μελετών αλλά και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα όπως:

1. Αέριο χρωματογράφο και Φασματογράφο μάζας SHIMADZU GCMS-QP2020ΝΧ για τον προσδιορισμό των συστατικών του αρώματος οίνων και αποσταγμάτων, φυτοφαρμάκων κ.α.

2. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC WATERS εφοδιασμένο με ανιχνευτές PDA & Fluorescence για τον προσδιορισμό του Σορβικού, Βενζοϊκού και Σαλικυλικού οξέος, της Ωχρατοξίνης Α, των Φαινολικών οξέων, των Ανθοκυανών κ.α. Ο προσδιορισμός του Σορβικού οξέος έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

3. Φασματοφωτόμετρο SHIMADZU UV-1601 PC για τον προσδιορισμό των φαινολικών δεικτών ωρίμανσης και παλαίωσης των οίνων, της οξειδωτικής σταθερότητας κ.α.

4. Σύστημα αγωγιμομετρικού προσδιορισμού της Τρυγικής Σταθερότητας CHECKSTAB α2008 Life που συνδυάζει ταχύτητα και ακρίβεια στη μέτρηση αλλά επιπλέον επιτρέπει τις δοκιμές χημικής σταθεροποίησης των οίνων (προσθήκη CMC, ΡΚΑ, μετατρυγικό οξύ).

5. Σύστημα θολερομετρικού προσδιορισμού της Πρωτεϊνικής σταθερότητας CHECKSTAB β2018 iProtein που παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της απαιτούμενης ποσότητας μπεντονίτη με πολύ καλή ακρίβεια.

6. Ημι-αυτόματο πολυπαραμετρικό αναλυτή One-Wine Analyser του οίκου STEROGLASS S.R.L. για τον προσδιορισμό Χαλκού, Ασβεστίου, Σιδήρου κ.α.

Το Εργαστήριο, σε ετήσια βάση, συμμετέχει με επιτυχία σε διεργαστηριακούς ελέγχους αξιοπιστίας αποτελεσμάτων σε δείγματα οίνων και αποσταγμάτων όχι μόνο για τις διαπιστευμένες μεθόδους της αλλά για όλες τις μεθόδους για τις οποίες υπάρχει διαθέσιμος διεργαστηριακός έλεγχος π.χ. ασβέστιο, χαλκός, φθαλικοί εστέρες, κ.α.

Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης, καλύπτοντας  τις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων του αμπελοοινικού κλάδου σε όλους τους τομείς των οινολογικών αναλύσεων.