Το εργαστήριο της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. προσφέρει σε ιδιώτες και οινοποιεία μια σειρά κλασσικών ελέγχων της ποιότητας του Όξους και άλλων παρεμφερών αρτυμάτων για να διαφυλαχτεί η συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας και των νομοθετικών απαιτήσεων.

1. Βασικές Αναλύσεις