Για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας απαιτείται βέλτιστη πρώτη ύλη. Καθοριστικός παράγοντας για την συγκομιδή σταφυλιών άριστης ποιότητας αποτελεί η γνώση της χημικής τους σύστασης κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης και η επιλογή του κατάλληλου σημείου ωριμότητας – τεχνολογική, φαινολική ή αρωματική – ώστε ο οινολόγος να είναι σε θέσει να δημιουργήσει τον κατάλληλο τύπο οίνου.

Η διενέργεια των κλασικών αλλά και ενόργανων αναλύσεων σε δείγματα γλεύκους στο πιστοποιημένο εργαστήριο της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. βοηθά τον οινολόγο να προχωρήσει στον βέλτιστο σχεδιασμό των προϊόντων που θέλει να παράγει και να αποφασίσει αντίστοιχα την κατάλληλη ημερομηνία τρυγητού.