Το εργαστήριο της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. προσφέρει σε ιδιώτες, οινοποιεία και αποσταγματοποιεία μια σειρά κλασσικών και ενόργανων ελέγχων της ποιότητας των αποσταγμάτων που εξασφαλίζουν τη συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας και επιβεβαιώνουν συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Τα προϊόντα απόσταξης όπως τσίπουρο, ούζο, λικέρ, Brandy αλλά και άλλοι τύποι αποσταγμάτων φρούτων και άλλων πρώτων υλών έχουν ακριβείς προδιαγραφές, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από τους κρατικούς φορείς και η ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας επιβάλλει σημαντικές κυρώσεις.

1. Βασικές Αναλύσεις Αποσταγμάτων

2. Μεθανόλη και Πτητικά

3. Αναλύσεις Ούζου

4. Φθαλικοί Εστέρες