Το εργαστήριο της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. προσφέρει σε ιδιώτες και οινοποιεία μια μεγάλη σειρά κλασσικών και ενόργανων ελέγχων της ποιότητας των αποσταγμάτων που εξασφαλίζουν συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας και συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Τα προϊόντα τσίπουρο, ούζο, Brandy αλλά και άλλοι τύποι αποσταγμάτων φρούτων ή λικέρ έχουν ακριβείς προδιαγραφές, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από τους κρατικούς φορείς και η ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας επιβάλλει κυρώσεις.

1. Βασικές αναλύσεις αποσταγμάτων

2. Ενόργανες αναλύσεις αποσταγμάτων

3. Αναλύσεις Ούζου