Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και τη διάθεση αποτελεσμάτων έρευνας στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του αμπελοοινικού κλάδου.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνουν τους τομείς της παροχής συμβουλών σε αμπελοοινικά θέματα, των εργαστηριακών αναλύσεων και της εφαρμοσμένης έρευνας. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας επεκτάθηκαν και στον τομέα της αντιπροσώπευσης και διάθεσης εξειδικευμένων υλικών και αναλωσίμων χρήσιμων στην παραγωγική διαδικασία ποιοτικών οινικών προϊόντων (οινολογικές ουσίες, δρύινα βαρέλια και εναλλακτικά προϊόντα δρυός) καθώς και συσκευασιών ασφαλούς μεταφοράς φιαλών οίνων και άλλων ποτών (Wineskin).

Αποτελείται από ένα πυρήνα επιστημόνων, με σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και αξιόλογη, πολυετή, εμπειρία στην Ελληνική πραγματικότητα εξειδικευμένους στους διαφόρους τομείς της Αμπελουργίας και της Οινολογίας.

Η εταιρία έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών δράσεων, με αποτέλεσμα να έχει ενσωματώσει στις συμβουλευτικές της υπηρεσίες όλη την σύγχρονη τεχνογνωσία αιχμής που αναπτύχθηκε γύρω από την ελληνική αμπελοοινική πραγματικότητα. Επιπλέον η πολύχρονη λειτουργία των συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις επιταγές των συστημάτων ποιότητας εξασφαλίζουν τόσο τη συστηματοποίηση όσο και την εμπιστευτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή Πατριαρχικά Πυλαία. Διαθέτει εργαστήριο, εξοπλισμένο με τις πιο σύγχρονες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης το οποίο έχει διαπιστευθεί για την εκτέλεση των κύριων οινολογικών αναλύσεων, τόσο με τις κλασσικές μεθόδους όσο και με τους αυτόματους αναλυτές που διαθέτει, από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2017 (Αρ. Πιστοποιητικού Ποιότητας Ε.ΣΥ.Δ. 981/02.06.15) εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και επαναληψιμότητα των εργαστηριακών αναλύσεων.