Τα Τεχνικά Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) υπάρχουν διαθέσιμα στο site του προμηθευτή οίκου https://www.martinvialatte.com/en/documents/. Για όλα τα οινολογικά υλικά υπάρχουν διαθέσιμα, εφ’ όσων ζητηθούν, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας ανά αριθμό παρτίδας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Σ.Δ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΙΚΟΥ ISO 22000:2005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Σ.Δ.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4PL (fourth party logistics) ISO 2001:2015


Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ εμπορεύεται μια μεγάλη σειρά οινολογικών προϊόντων κατάλληλων για την παραγωγή Βιολογικών Οίνων σε συμφωνία τόσο με τον Ευρωπαϊκό όσο και με τους υπόλοιπους διεθνείς κανονισμούς.

 

  • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

VEGAN WINES 

GLUTEN FREE