Διαύγαση και σταθεροποίηση του οίνου.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το κολλάρισμα των οίνων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προετοιμάζει τον οίνο πριν από την κατανάλωσή του.

Η διήθηση με γη διατόμων, ή πλάκες ή με φίλτρο μεμβράνης επιτρέπει την απομάκρυνση των σωματιδίων που ευθύνονται για τα θολώματα του οίνου, όμως δεν έχει καμία επίδραση στα ασταθή συστατικά που ευθύνονται για τα θολώματα που εμφανίζονται στη φιάλη.

Η σταθερότητα της διαύγειας εξασφαλίζεται με το κατάλληλο κολλάρισμα που προκαλεί την καθίζηση των συστατικών που μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια, με τη μορφή λάσπης.

Το κολλάρισμα και η διήθηση είναι συμπληρωματικές κατεργασίες. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της διαύγειας στο χρόνο πρέπει η διήθηση του οίνου να έπεται του κολλαρίσματος. Παράλληλα το κολλάρισμα μειώνει το δείκτη κορεσμού των φίλτρων και αυξάνει την απόδοσή τους και κατά συνέπεια μειώνει το κόστος φιλτραρίσματος.

Το κολλάρισμα βελτιώνει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των οίνων διότι απομακρύνει τα συστατικά της πικράδας και της στυφάδας.

Το κολλάρισμα αποτελεί αποδεκτή οινολογική πρακτική. Δρα προστατευτικά απέναντι στην οξείδωση των λευκών και ροζέ οίνων.

ΠΟΙΑ ΚΟΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Οι προτεινόμενες δόσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ενδεικτικές. Τα προϊόντα προτείνονται για τις εξειδικευμένες οινολογικές ανάγκες της κάθε αμπελουργικής περιοχής και για τους διαφορετικούς τύπους οίνων. Ο οινολόγος σας είναι ο μόνος αρμόδιος να προτείνει την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση δοσολογία.

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ALBUMINOCOL

Υγρή ζελατίνη

1L για 25-50 hL

15x1L, 10L, 20L

GELISOL

Υγρή ζελατίνη μκρού βαθμού υδρόλυσης

1L για 10-20 hL

20L

SOLUGEL

Ζελατίνη σε σκόνη διαλυτή σε κρύο νερό

70 – 100g/tn

10x1Kg, 10Kg

GELOBEL

Ζελατίνη διαλυτή σε κρύο νερό + μπεντονίτης

100 – 200g/tn

20x1Kg

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

OVOCOL

Σκόνη αλβουμίνης αυγού

50 – 100g/tn

15x1Kg

GELATINE EXTRA

Ζελατίνη διαλυτή σε ζεστό νερό

80 – 150g/tn

20x1Kg, 25Kg

ΛΕΥΚΟΙ ΚΑΙ ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ

CASESOL

Διαλυτή καζεϊνη

250 – 500g/tn για προστασία

και

500 – 800g/tn για θεραπεία

20x1Kg, 5Κg, 25 Κg

LACTA B

Μπεντονίτη+καζεϊνη

400 – 800g/tn για προστασία

ΚΑΙ

750 – 1000g/tn για θεραπεία

20x1Kg, 5Κg, 25 Κg

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΘΟΛΩΜΑΤΩΝ

ELECTRA

Μπεντονίτης (σκόνη)

400 – 800g/tn

20x1Kg, 5Κg, 25 Κg

GRANULA

Μπεντονίτης

400 – 800g/tn

20x1Kg, 5Κg, 25 Κg

BENTOGEL

Μπεντονίτης + ζελατίνη

300 – 1000g/tn

20x1Kg

ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΙΚΑΡΙΣΜΑ

CRISTALINE

Ιχθυόκολλα

15 – 30g/tn

15x1Kg, 200g

SILISOL

Χρήση ταυτόχρονα με το CRISTALINE ή GELISOL

Ανάλογα με τη δόση των προϊόντων

20L

GELOBEL

Ζελατίνη διαλυτή σε κρύο νερό + μπεντονίτης

50 – 100g/tn

20x1Kg