Ερευνητικά Έργα:

Συμπεράσματα:
Από τη συγκέντρωση και επαναξιολόγηση των στοιχείων των μελετών που διενεργήθηκαν στις ζώνες ενδιαφέροντος, κυρίως αυτής της Νάουσας, προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση της πολιτικής την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας των παραγόμενων οίνων, αλλά και γενικότερα, του οινικού δυναμικού των περιοχών τους.

Τίτλος : Διερεύνηση του Αρωματικού Δυναμικού της ποικιλίας Μοσχάτο Σάμου κατά τα έτη 1996, 1997. Αντικείμενο: Η καταγραφή του αρωματικού προφίλ εμπορικών προϊόντων της Ε.Ο.Σ.Σ. (Δόρυσσα, Vin Doux, Grand Cru & Nectar) εσοδείας 1995 και η διερεύνηση της παρουσίας πρόδρομων αρωματικών ενώσεων στα προϊόντα. Η μελέτη της επίδρασης των παραγόντων ωριμότητα των σταφυλιών και υψόμετρο του αμπελώνα στο αρωματικό δυναμικό της ποικιλίας Η αναλυτική διερεύνηση της επίδρασης τεχνικών οινοποίησης (χρήση επιλεγμένων ζυμών-ενζύμων, τεχνική αφυδάτωσης) στο αρωματικό δυναμικό των οίνων τύπου Λευκού ξηρού, V.D.N. & V.N.D. Τέλος η οργανοληπτική αποτίμηση της επίδρασης α) της ωριμότητας των σταφυλιών και του υψόμετρου του αμπελώνα στα χαρακτηριστικά του οίνου τύπου Vin Doux (μιστέλι) και β) των τεχνικών οινοποίησης στο αρωματικό προφίλ των οίνων τύπου Λευκού ξηρού, V.D.N. & V.N.D.

Τίτλος : Αμπελογραφική και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας-Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση-παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Αντικείμενο : Η οινική αξιολόγηση του οινικού δυναμικού των γηγενών ποικιλιών του αμπελώνα της Δυτ. Ελλάδος. Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ιδιαίτερων και μοναδικών ως προς την ποικιλία προέλευσης οινικών προϊόντων από ορισμένες από αυτές.

Έργο : INNOCUOUS,  EXAW-1999-0117, Contract number QLK1-CT2000-41117Τίτλος : Καινοτόμες παρεμβάσεις στη διαδικασία παραγωγής πωμάτων φελλού για την εξάλειψη οσμών του φελλού υπεύθυνων για την επιβάρυνση του οίνου με ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Αντικείμενο: Διενέργεια χημικών αναλύσεων σε δείγματα φελλού για τη διακρίβωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων καινοτόμων πρακτικών στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εμφάνισης ανεπιθύμητων οσμών στα πώματα φελλού.

Τίτλος : Η αλκοολική ζύμωση κατά την οινοποίηση. Επιλογή-αξιολόγηση ζυμομυκήτων και μελέτη των παραμέτρων ζύμωσης για τη διεξαγωγή της χωρίς προβλήματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων. Αντικείμενο : Απομόνωση και οινολογική αξιολόγηση ζυμών από διάφορες αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και της περιοχής της Νάουσας και ειδικότερα της ζώνης παραγωγής ΟΠΑΠ Νάουσα.

Τίτλος : Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου – in vitro και in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων. Αντικείμενο : Η καταγραφή στοιχείων της φαινολικής σύστασης και του αρωματικού δυναμικού ορισμένων ελληνικών ποικιλιών (Μοσχάτο άσπρο, Ξινόμαυρο, Μοσχομαύρο, Κρασάτο, Σταυρωτό και Λημνιό) τόσο μεταξύ τους όσο και συγκριτικά μεταξύ “παραλλαγών” της ίδιας ποικιλίας (βλ. ποικιλία Ξινόμαυρο) καλλιεργούμενες σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες. Η αξιολόγηση οινικών προϊόντων (αναλυτική και οργανοληπτική) προερχόμενων από σταφυλές επισημασμένων πρέμνων των ποικιλιών ενδιαφέροντος και των “παραλλαγών” τους.

Τίτλος : Επίδραση πολυφαινολών οίνων στην υγεία και την πρόληψη ασθενειών. Αντικείμενο : Καταγραφή με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) του βασικού προφίλ των φαινολικών συστατικών σε εμπορικούς οίνους από τις ποικιλίες του Ελληνικού αμπελώνα Ροδίτης, Ντεμπίνα, Σαββατιανό, Μοσχάτο, Μοσχοφίλερο, Sauvignon  blanc και Chardonnay (λευκές) καθώς και Ξινόμαυρο, Αγιωργήτικο, Merlot, Cabernet Sauvignon και Syrah (ερυθρές). Διενέργεια πειραματικών οινοποιήσεων σε δύο ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες (Ροδίτης, Ξινόμαυρο) και διερεύνηση της μεταβολής της συγκέντρωσης πολυφαινολών με πιθανή βιολογική δράση από το σταφύλι στο κρασί.

Τίτλος : Μελέτη συστατικών των ελληνικών οίνων που έχουν επίδραση στην υγεία των καταναλωτών. Αντικείμενο : Επιλογή, προσαρμογή, ανάπτυξη και τεκμηρίωση ενόργανης αναλυτικής μεθόδου για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό φαινολικών οξέων (σαλικυλικό οξύ) και φυτοαλεξινών (ρεσβερατρόλη) στα γλεύκη και οίνους γηγενών και ξενικών ποικιλιών του ελληνικού αμπελώνα. Διενέργεια πειραματικών οινοποιήσεων για τον έλεγχο της επίδρασης της ωριμότητας των σταφυλιών, καλλιεργητικών και οινοποιητικών τεχνικών στη σύσταση των οίνων ως προς τα συστατικά ενδιαφέροντος. 

Έργο : TECACOR,  FAS2-9186, Contract number FAIR-CT98-9586. Τίτλος : Ανάπτυξη συστήματος βιοανίχνευσης της 2,4,6-τριχλωροανισόλης στον ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανιών παραγωγής φελλού, κρασιού και άλλων βιομηχανικών τροφίμων. Αντικείμενο : Επιλογή, προσαρμογή, ανάπτυξη και τεκμηρίωση ενόργανης αναλυτικής μεθόδου για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της 2,4,6- τριχλωροανισόλης (επιλεγμένων δραστικών ουσιών) σε πώματα φελλού και οίνους. 

Έργο : TECACOR,  FAS2-9186, Contract number FAIR-CT98-9586. Τίτλος : Απομόνωση, ταυτοποίηση και αξιολόγηση – από οινολογική άποψη – ζυμών της αμπελουργικής ζώνης παραγωγής οίνων ‘Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας’ (ΟΠΑΠ) ΑΜΥΝΤΑΙΟ. Αντικείμενο : Φορέας χρήστης 

Τίτλος : Isolation – identification and evaluation of the enological potential of yeasts and lactic acid bacteria strains in two V.Q.P.R.D. regions of Greece (Santorini-Amyndeo) aiming to quality improvement of final products. Αντικείμενο : Απομόνωση στελεχών αυτόχθονων ζυμομυκήτων από διαφορετικές φάσεις της αλκοολικής ζύμωσης. Διενέργεια πειραματικών οινοποιήσεων με επιλεγμένα στελέχη της ιθαγενούς ζυμοχλωρίδας σε υγρή μορφή και οινολογική αξιολόγηση των προϊόντων πειραματισμού. 

Τίτλος : Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας VQPRD. Αντικείμενο : Διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων για τη δημιουργία πλήρους εδαφολογικού χάρτη για τις αμπελουργικές ζώνες της Νάουσας και του Αμυνταίου. Επιλογή, προσαρμογή, ανάπτυξη και τεκμηρίωση ενόργανης αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (επιλεγμένων δραστικών ουσιών) σε γλεύκη και οίνους. Εκπόνηση πρότυπων μελετών “terroir” στις αμπελουργικές ζώνες της Νάουσας και της Νεμέας. Οινολογική αξιολόγηση ποικιλιών αμπέλου της αμπελουργικής ζώνης του Αμυνταίου. 

Τίτλος : Εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της οινοποίησης για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Αντικείμενο : Ο χαρακτηρισμός των οινοποιητικών αποβλήτων, η αξιολόγηση των στεμφύλων ως πηγή για την ανάκτηση πολυφαινολικών ουσιών και οργανικών οξέων, η μελέτη της βιολογικής τους δράσης καθώς και η παραγωγή βιοαιθανόλης από τα διαφορετικά κλάσματα αποβλήτων. Για τις ανάγκες επίσης του έργου σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτούργησε μια πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης, βασισμένη στην τεχνολογία των εμβαπτισμένων μεμβρανών.