Στο δρόμο της ψηφιοποίησης

αναρτήθηκε σε: ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ.. | 0

logo_ampelo

 

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον αμπελοοινικό κόσμο. Η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ με αρωγό τη COMPELLIO συμμετέχει στη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής υπηρεσίας που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain.

Η διασφάλιση της εγκυρότητας των πιστοποιήσεων που αφορούν στην ποιότητα και προέλευση των προϊόντων είναι κρίσιμης σημασίας καθώς σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικά στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων που στοχεύουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και του εμπορίου, η αύξηση της εμπιστοσύνης μέσω της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας προϊόντων αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη που δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα παρέχουν μετρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το μέλλον για τον αμπελοοινικό κόσμο και καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και την αύξηση της αξίας προς τον πελάτη μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η COMPELLIO σε συνεργασία με την ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ, δημιουργεί την πρώτη υπηρεσία διασφάλισης αμπελοοινικών δεδομένων στην Ελλάδα, που αξιοποιεί μεταξύ άλλων την τεχνολογία blockchain. Η υπηρεσία ενισχύει τη διαφάνεια των διαδικασιών και διευκολύνει τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις, με στόχο να διασφαλιστεί καλύτερα η πιστότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος προς τον καταναλωτή.

Με άξονα την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της και κυρίως τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των πελατών της η ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ δηλώνει παρούσα στις νέες εξελίξεις, με αρωγό την COMPELLIO. Οι τεχνολογικές δυνατότητες που δίνουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία της
COMPELLIO
προσφέρουν μια αναλλοίωτη «ψηφιακή σφραγίδα» γνησιότητας και ιδιοκτησίας σε κάθε είδος δεδομένων και αρχείων, που παραμένουν αμετάβλητα και ελέγξιμα με τρόπο πλήρως διαφανή και συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η νέα συνεργασία προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα, μέσω ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, να παρακολουθεί άμεσα αμπελοοινικά θέματα, αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων καθώς επίσης να αναλύει τιμές και διαθεσιμότητα των προϊόντων πριν την υποβολή κάποιας παραγγελίας. Εξαιρετικά σημαντική είναι η δυνατότητα της ιχνηλασιμότητας που προσφέρεται και που καθιστά τη διαδικασία της αναζήτησης και του εντοπισμού παλαιότερων δεδομένων
(οικονομικά στοιχεία, αναλύσεις, οδηγίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, παραγγελίες κ.α.) ταχύτερη και ευκολότερη. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η διασφάλιση της γνησιότητας των καταχωρημένων δεδομένων μέσω ενός άρτιου ψηφιακού περιβάλλοντος που σκοπό έχει, μελλοντικά, να συμβάλει στη δημιουργία του
eCertificate και του eLabel τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους εμπόρους και τους καταναλωτές, αντίστοιχα, να αντλούν εύκολα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ στο info@ampelooeniki.gr